Wat houdt ADD in en hoe daar mee om te gaan?

De term ADD is bij de meeste mensen wel bekend, maar wat houdt ADD in en hoe daar mee om te gaan? Het wordt vaak verward met ADHD. Het is ook de volledige term die gebruikt wordt om ADD te beschrijven. Het is eigenlijk een vorm van ADHD. Als je aan ADD lijdt ben je hyperactief, meestal onoplettend, en heb je een aandachtstekortstoornis. Ook is er een gebrek aan concentratie. Bij ADHD ben je erg actief, maar bij ADD ben je minder geagiteerd. ADD komt voor bij volwassenen en kinderen. Alleen wat houdt ADD in en hoe daar mee om te gaan?

In deze blog gaan we in op de vraag wat houdt ADD in en hoe daar mee om te gaan en hoe je zelf kunt testen of je wellicht ADD hebt.

Aspecten van ADD

Er zijn veel kenmerken die kenmerkend zijn voor ADD. De eerste is dat mensen die aan ADD lijden meestal emotioneel en geconcentreerd zijn, maar ze hebben het ook moeilijk om emoties te tonen. Mensen die aan ADD lijden hebben de neiging om dromerig te zijn omdat ze voortdurend door gedachten worden overspoeld. Het is moeilijk om zich te concentreren en mensen met ADD kunnen ongeïnteresseerd of ongeïnteresseerd overkomen in de ogen van andere mensen. De stemmingswisselingen kunnen ook vaak voorkomen.

Een ander teken van ADD is de moeilijkheid om zich te concentreren. De persoon die aan ADD lijdt heeft meestal een druk hoofd, wat het moeilijk maakt om zich op één ding te concentreren. Bovendien hebben mensen die aan ADD lijden de neiging om taken uit te stellen Uitstelgedrag is een ander teken van ADD. Mensen die aan ADD lijden hebben de neiging om extreem perfectionistisch en fantasierijk te zijn. Iemand die aan ADD lijdt is in staat om er helemaal voor te gaan en ervoor te zorgen dat de klus met succes wordt geklaard.

Dan is er nog een probleem met slaapproblemen. Veel mensen die ADHD hebben hebben hier last van, maar mensen met ADD kunnen ook last hebben van slaapproblemen. Het tempo van een persoon die aan ADD lijdt kan anders zijn. Er is vaak een verstoring in de tijd tussen dag en nacht. Dit kan leiden tot vermoeidheid, moeite met concentreren en achteruitgang van de algehele gezondheid.

Heb ik zelf ADD?

Als je ADD hebt ben je niet in staat om emoties, gedachten en informatie te verwerken. worden langzamer verwerkt en je hebt een minder kortetermijngeheugen. Als je aan ADD lijdt ben je ook vatbaarder voor afleiding, heb je een slecht perspectief en vind je het proces van plannen, organiseren en opruimen moeilijker. In groepen ben je niet in staat je te concentreren op het verhaal of te luisteren naar de verhalen en geluiden om je heen.

ADD kan genetisch bepaald zijn. Biochemisch wijst de stoornis op de aanwezigheid van een tekort of onbalans van de neurotransmitters noradrenaline en dopamine. Daarnaast kan de stoornis leiden tot concentratieproblemen. Vaak is ADD een genetische aandoening. Als je last hebt van concentratieproblemen, is de kans groot dat je ouder er ook last van heeft. De kans is zelfs 75 procent dat dit het geval is. ADD of ADHD komt voor bij één tot vier procent van de kinderen. Een derde van de volwassenen lijdt aan de symptomen van ADD.

Er zijn geen specifieke strategieën die effectief zijn. De behandeling van ADD zou van invloed kunnen zijn op het ontwikkelen van een betere manier om met stress om te gaan, maar er is geen oplossing voor. Het gebruik van medicatie kan helpen de concentratie te verhogen, maar is niet voor alle mensen geschikt.